ŞİMDİ OYNA

12.05.2024 Amar Gile - Prekasno - Grand Show - (TV Prva 14.07.2015)


� � 
LIVE � �  � � 


12.05.2024

‏w. ‏zna sam da si. udata al nisam mario za. to i mene kada. paju ja ka. ojen ali ni. ozb i mene kada paju ja ka ojen ali ni. ozb ‏jedo za is stom uti ti tim ja gimo. sa alkohol vru gruda ne bi noi bila ti. sa nj ja sa nj samo da se nmo seli prek. kas prek. kasn. ‏nije to nikad bio. plan da saki viamo se. dan kada se ljubav desi na pog adresi. samo je davo nasan mo je davo nasm kada. se ljubav desi ‏na poj adresi samo je. davo. nasan sedim za is stom uti ti tim ja. gimo sa alkohol vru grud ne bi noi bila. ti sa nj ja sa nj samo da se nmo seli. prek prek sedo za is stom uti ti ‏uim ja. gimo sa alkohol vru u gruda ne bi ove. noi bila ti sa njima sa njom samo da se. nismo seli prek asno. prek samo da se nismo sr prek asno prek. kasn hvala puno. hvala ‏w

All Devices iOS Android Chromecast