ŞİMDİ OYNA

12.05.2024 NONT TANONT x Jeff Satur - จำนน (White Flag) [Live Session]


� � 
LIVE � �  � � 


12.05.2024

Không biết đã bao lâu Không thể nhớ được nữa. Phải ẩn mình như người thầm yêu em. Dù anh cho em nhiều như thế nào thì cũng vẫn là ít. Người chờ, Người đợi chỉ cảm thấy đau buồn. Dù anh làm điều gì đi chăng nữa, cũng không đủ. Không bao giờ trái tim em sẽ rung động.. Không yêu là không yêu cần phải hiểu. Người đó không phải là anh, anh phải làm sao ?. Dù anh không muốn đi. Nhưng phải nói lời tạm biệt . Em trả lời tất cả qua đôi mắt em. Đầu hàng người không có trái tim như em. Nói lời chia tay dù yêu em đến đâu. Không quan trọng anh đã yêu em bao nhiêu. Em không yêu anh là thôi. Buộc lòng nói lời tạm biệt. Trái tim chấp nhận là em phải rời đi. Với thực tế là không phải là anh. Chỉ phải nhớ em không yêu nhau. Dù anh nhớ em bao nhiều thì không bao giờ đến em. Không biết anh đủ quan trọng để em nhớ. Ngay cả đôi mắt anh nói yêu em đến bao nhiêu.

Em nhìn anh như một người bình thường thôi. Cố gắng chỉ là lời vô nghĩa. Nhớ được Không? Thật ra em chưa bao giờ hỏi. Anh mới hiểu rằng lời không đủ tốt. Làm tốt đến đâu cũng không có ý nghĩa Nếu không phải là người em đang đợi. Dù anh không muốn đi. Nhưng phải nói lời tạm biệt. Em trả lời tất cả qua đôi mắt em. Đầu hàng người không có trái tim như em. Nói lời chia tay dù yêu em đến đâu. Không quan trọng anh đã yêu em bao nhiêu. Em không yêu anh là thôi. Buộc lòng nói lời tạm biệt. Trái tim chấp nhận là em phải rời đi. Với thực tế là không phải là anh. Chỉ phải nhớ em không yêu nhau. Đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng người không có trái tim như em. Nói lời chia tay dù yêu em đến đâu . Không quan trọng anh đã yêu em bao nhiêu . Em không yêu anh là thôi. Buộc lòng nói lời tạm biệt. Trái tim chấp nhận là em phải rời đi. Với thực tế là không phải là anh.

Chỉ phải nhớ em không yêu nhau

All Devices iOS Android Chromecast