Agreement Lietuviskai

/Agreement Lietuviskai

Agreement Lietuviskai

The context and agreement shared by the two reports also justify my support for the latter. It is not enough to provide humanitarian aid, rebuild Georgia and introduce visa facilitation agreements and trade agreements. A global agreement must be reached in Copenhagen, in which the rich nations of the world assume greater responsibility. Pagrindas ir sutarimas, kurie bendri abiem pranešimams, taip pat garantuoja jų patvirtinimą. Nepakanka teikti humanitarinę pagalbą, atstatyti Gruziją ir įvesti vizų supaprastinimą bei prekybos sutartis. Kopenhagoje turi būti pasiektas pasaulinis susitarimas, pagal kurį turtingosios pasaulio valstybės prisiimtų didesnę atsakomybės dalį. . . .

2022-01-24T05:04:04-04:00